Zonnestorm zou MORGEN 1,8 miljoen mph zonnewinden op aarde kunnen lanceren

Zonnestorm zou MORGEN 1,8 miljoen mph zonnewinden op aarde kunnen lanceren

Een ‘canyon-achtige’ holte in de atmosfeer van de zon, bekend als een coronaal gat, zal morgen een zonnestorm naar onze planeet lanceren.

Volgens experts zou de zonnewind – een continue stroom van geladen deeltjes – uit het gat kunnen worden uitgestoten en richting de aarde kunnen gaan met duizelingwekkende snelheden tot 2,9 miljoen kilometer per uur.

Het is zorgwekkend dat de zonnestorm schommelingen in het elektriciteitsnet en oriëntatie-onregelmatigheden voor ruimtevaartuigen kan veroorzaken in de vorm van ‘verhoogde weerstand’ op lage-aarde-orbiters.

De aurora borealis – ook wel bekend als het noorderlicht – is mogelijk ook zichtbaar in het noorden van het VK.

Coronale gaten verschijnen als donkere vlekken in ultraviolette foto's van de zon.  Op de foto de zon vandaag met het zonnegat nabij de evenaar

Coronale gaten verschijnen als donkere vlekken in ultraviolette foto’s van de zon. Op de foto de zon vandaag met het zonnegat nabij de evenaar

Wat zijn coronale gaten?

Onze zon laat voortdurend hete gassen van zijn oppervlak ontsnappen, een gestage stroom deeltjes – meestal protonen en elektronen – bekend als de zonnewind.

De zonnewind stroomt bijzonder sterk uit de zon door coronale gaten.

Gewoonlijk vormen magnetische veldlijnen aan het oppervlak van de zon gesloten lussen die gassen tegenhouden.

Coronale gaten zijn plaatsen waar magnetische veldlijnen niet op zichzelf sluiten, maar in plaats daarvan recht de ruimte in steken.

Dit laat een open kanaal achter, waaruit de zonnewind ongehinderd kan blazen.

Coronale gaten zorgen voor een vlagerige zonnewind. De zonnewind verlaat de zon bijvoorbeeld gewoonlijk met snelheden van ongeveer 900.000 mijl per uur, maar de zonnewind die door het centrum van een coronaal gat vertrekt, reist veel sneller, tot 1,8 miljoen mijl per uur.

Wanneer deze zonnewinddeeltjes de aarde bereiken – wat twee tot vier dagen duurt, afhankelijk van hun snelheid – kunnen er bescheiden geomagnetische stormen ontstaan.

Snelle windvlagen kunnen ook satellieten in een baan om de aarde verstoren.

Coronale gaten verschijnen als donkere vlekken in ultraviolette foto’s van de zon.

Bron: Exploratorium

Volgens Ruimteweer Livewerd het gat op maandag 28 november ontdekt en de resulterende storm zou de aarde op 1 december kunnen bereiken.

Het zei dat het transequatoriale coronale gat – een gat dat over de evenaar van de zon ging – ‘gedetecteerd was in een naar de aarde gerichte positie’.

Spaceweather. com heeft de zonnestorm beoordeeld als ‘G1’ (op een schaal van één tot vijf), dus het wordt als vrij klein beschouwd, hoewel het nog steeds schommelingen in het elektriciteitsnet en problemen voor satellieten kan veroorzaken.

‘Het gasvormige materiaal stroomt uit een ravijnachtig gat in de atmosfeer van de zon’, staat er.

Een zonnestorm, ook wel geomagnetische storm genoemd, is een storing op de zon.

Wanneer een zonnestorm op ons afkomt, kan een deel van de energie en kleine deeltjes langs de magnetische veldlijnen aan de noord- en zuidpool naar de atmosfeer van de aarde reizen.

Daar interageren de deeltjes met gassen in onze atmosfeer, wat resulteert in prachtige lichtshows aan de hemel, bekend als aurora’s.

Zuurstof geeft groen en rood licht af, terwijl stikstof blauw en paars gloeit.

In het noorden van de aarde staan ​​aurora’s officieel bekend als de aurora borealis of het noorderlicht, terwijl in het zuiden de gebeurtenis aurora australis wordt genoemd.

Het Met Office van het VK heeft gezegd dat er de hele week aroura rond de noordpool is geconcentreerd.

‘Er blijft een kleine kans op zichtbare aurora boven het uiterste noorden van Schotland, waar de lucht helder is’, zegt het.

Zonnewind is constant, dus aurora’s zijn vaak zichtbaar in delen van Noord-Europa, zoals Noorwegen en IJsland.

Maar op sommige punten in de 11-jarige cyclus van de zon zenden intensere zonnestormen zonnewinden uit die onze planeet bombarderen, waardoor de aurora helderder en frequenter wordt – wat betekent dat mensen in het VK een grotere kans hebben om het te zien.

Coronale gaten zijn een typisch kenmerk van de zon, hoewel ze op verschillende plaatsen en met meer frequentie verschijnen op verschillende tijdstippen van de activiteitscyclus van de zon.

Deze gaten zijn gebieden van de corona waar het magnetische veld de ruimte in reikt in plaats van terug te lussen naar het oppervlak.

Deeltjes die langs die magnetische velden bewegen, kunnen de zon verlaten in plaats van dicht bij het oppervlak vast te zitten. Die gevangen deeltjes kunnen opwarmen en gloeien.

In de delen van de corona waar de deeltjes de zon verlaten, is de gloed veel zwakker en ziet het coronale gat er donker uit in ultraviolette beelden.

De aurora - een natuurlijke lichtshow aan de hemel van de aarde - is mogelijk ook zichtbaar in het noorden van het VK.  Op de foto het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, zoals te zien in de lucht boven Tromso, Noorwegen, 2 november 2022

De aurora – een natuurlijke lichtshow aan de hemel van de aarde – is mogelijk ook zichtbaar in het noorden van het VK. Op de foto het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, zoals te zien in de lucht boven Tromso, Noorwegen, 2 november 2022

Schade veroorzaakt door zonnestormen

Zonnevlammen kunnen satellieten beschadigen en hebben enorme financiële kosten.

De geladen deeltjes kunnen ook luchtvaartmaatschappijen bedreigen door het magnetische veld van de aarde te verstoren.

Zeer grote fakkels kunnen zelfs stromingen veroorzaken in elektriciteitsnetten en de energievoorziening uitschakelen.

Wanneer coronale massa-ejecties de aarde treffen, veroorzaken ze geomagnetische stormen en verbeterde aurora.

Ze kunnen radiogolven, GPS-coördinaten verstoren en elektrische systemen overbelasten.

Een grote instroom van energie kan in hoogspanningsnetten terechtkomen en transformatoren permanent beschadigen.

Dit kan bedrijven en huizen over de hele wereld afsluiten.

Zonnestormen kunnen ook het gevolg zijn van een coronale massa-ejectie (CME) – een enorme uitdrijving van plasma uit de corona van de zon (de buitenste laag).

Naast CME’s omvatten dergelijke zonne-evenementen ook zonnevlammen – explosies op de zon die plaatsvinden wanneer energie die is opgeslagen in ‘verdraaide’ magnetische velden, vrijkomt.

NASA legt uit: ‘Er zijn veel soorten uitbarstingen op de zon. Zonnevlammen en coronale massa-ejecties brengen beide gigantische energie-explosies met zich mee, maar zijn verder heel verschillend.

‘De twee fenomenen komen soms tegelijkertijd voor – inderdaad, de sterkste fakkels zijn bijna altijd gecorreleerd met coronale massa-ejecties – maar ze zenden verschillende dingen uit, ze zien er anders uit en reizen anders, en ze hebben verschillende effecten in de buurt van planeten.’

Deeltjes van zonnegebeurtenissen kunnen miljoenen kilometers afleggen, en sommige kunnen uiteindelijk in botsing komen met de aarde.

Volgens Royal Museums Greenwich worden de meeste deeltjes afgebogen, maar sommige worden gevangen in het magnetische veld van de aarde.

Ze worden versneld naar de noord- en zuidpool, de atmosfeer in, en daarom is aurora het best te zien dichter bij de magnetische polen.

“Deze deeltjes botsen vervolgens tegen atomen en moleculen in de atmosfeer van de aarde en verhitten ze in feite”, zei astronoom Tom Kerss van de Royal Observatory.

‘We noemen dit fysieke proces ‘excitatie’, maar het lijkt veel op het verhitten van een gas en het laten gloeien.’

Zonnestormen zijn niet gevaarlijk voor mensen op het aardoppervlak, maar ze kunnen interferentie veroorzaken met elektriciteitsnetten en GPS-signalen.

In 1859 stuurde een enorme geomagnetische superstorm, bekend als het Carrington-evenement, krachtige CME’s naar de aarde, waardoor de communicatie op de grond werd verstoord.

Aurora boven de berg Ingolfsfjall bij Selfoss aan de zuidkust van IJsland, 28 november 2022

Aurora boven de berg Ingolfsfjall bij Selfoss aan de zuidkust van IJsland, 28 november 2022

Als een dergelijke gebeurtenis in de wereld van vandaag zou plaatsvinden, zouden de gevolgen catastrofaal zijn voor onze communicatiesystemen.

EEN Studie uit 2021 door een wetenschapper van de Universiteit van Californië, Irvine, ontdekte dat het internet wekenlang verlamd kan zijn in de nasleep van een zware zonnestorm, als gevolg van kwetsbaarheden in ‘s werelds enorme netwerk van onderzeese communicatiekabels.

De elektromagnetische fluctuaties veroorzaakt door intense zonnestormen kunnen de glasvezelkabels die de ruggengraat van internet vormen niet rechtstreeks beschadigen.

Ze hebben echter het potentieel om de signaalversterkers uit te schakelen die verspreid liggen langs onderzeese kabels die nodig zijn om verbindingen over grote afstanden in stand te houden.

Volgens astrofysici ligt de kans op een zonnestorm die catastrofale ontwrichting kan veroorzaken in de komende 10 jaar tussen de 1,6 en 12 procent.

ZONNESTORMEN VORMEN EEN DUIDELIJK GEVAAR VOOR ASTRONAUTEN EN KUNNEN SATELLIETEN BESCHADIGEN

Zonnestormenof zonneactiviteit, kan worden onderverdeeld in vier hoofdcomponenten die gevolgen kunnen hebben op aarde:

  • Zonnevlammen: Een grote explosie in de atmosfeer van de zon. Deze fakkels zijn gemaakt van fotonen die rechtstreeks uit de fakkelplaats komen. Zonnevlammen treffen de aarde alleen als ze zich voordoen aan de kant van de zon die naar de aarde is gericht.
  • Coronale massa-ejecties (CME’s): Grote wolken van plasma en magnetisch veld die uit de zon komen. Deze wolken kunnen in elke richting uitbarsten en dan verder gaan in die richting, ploegend door de zonnewind. Deze wolken veroorzaken alleen inslagen op de aarde als ze op de aarde gericht zijn.
  • Snelle zonnewindstromen: Deze komen van coronale gaten op de zon, die zich overal op de zon vormen en meestal alleen als ze dichter bij de zonne-evenaar zijn, hebben de winden invloed op de aarde.
  • Zonne-energetische deeltjes: Hoogenergetische geladen deeltjes waarvan wordt aangenomen dat ze voornamelijk vrijkomen door schokken die worden gevormd aan de voorkant van coronale massa-ejecties en zonnevlammen. Wanneer een CME-wolk door de zonnewind ploegt, kunnen zonne-energetische deeltjes worden geproduceerd en omdat ze zijn opgeladen, volgen ze de magnetische veldlijnen tussen de zon en de aarde. Alleen geladen deeltjes die magnetische veldlijnen volgen die de aarde snijden, zullen een impact hebben.

Hoewel deze gevaarlijk lijken, lopen astronauten niet direct gevaar door deze verschijnselen vanwege de relatief lage baan van bemande missies.

Ze moeten zich echter wel zorgen maken over de cumulatieve blootstelling tijdens ruimtewandelingen.

Deze foto toont de coronale gaten van de zon in een röntgenfoto.  De buitenste zonneatmosfeer, de corona, is gestructureerd door sterke magnetische velden, die, wanneer gesloten, ervoor kunnen zorgen dat de atmosfeer plotseling en met geweld gasbellen en magnetische velden vrijgeeft die coronale massa-ejecties worden genoemd.

Deze foto toont de coronale gaten van de zon in een röntgenfoto. De buitenste zonneatmosfeer, de corona, is gestructureerd door sterke magnetische velden, die, wanneer gesloten, ervoor kunnen zorgen dat de atmosfeer plotseling en gewelddadig gasbellen of tongen vrijgeeft en magnetische velden die coronale massa-ejecties worden genoemd

De schade veroorzaakt door zonnestormen

Zonnevlammen kunnen satellieten beschadigen en hebben enorme financiële kosten.

De geladen deeltjes kunnen ook luchtvaartmaatschappijen bedreigen door het magnetische veld van de aarde te verstoren.

Zeer grote fakkels kunnen zelfs stromingen veroorzaken in elektriciteitsnetten en de energievoorziening uitschakelen.

Wanneer coronale massa-ejecties de aarde treffen, veroorzaken ze geomagnetische stormen en verbeterde aurora.

Ze kunnen radiogolven, GPS-coördinaten verstoren en elektrische systemen overbelasten.

Een grote instroom van energie kan in hoogspanningsnetten terechtkomen en transformatoren permanent beschadigen.

Dit kan bedrijven en huizen over de hele wereld afsluiten.

Bron: NASA – Zonnestorm en ruimteweer#Zonnestorm #zou #MORGEN #miljoen #mph #zonnewinden #aarde #kunnen #lanceren

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *